Användarvillkor och integritetspolicy på SCOR Sweden Res kundportal


Användarvillkor

Kontoinnehavaren på SCOR Sweden Re Customer Portal ansvarar för varje handling som företas vid användning av kontot. Ett konto får endast nyttjas av den användare som kontot är registrerat på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Kontoinnehavaren ansvarar för att kontot på SCOR Sweden Re Customer Portal används i enlighet med det Avtalet som finns mellan SCOR Sweden Re och kontoinnehavarens arbetsgivare. SCOR Sweden Re ser allvarligt på otillåten användning av kontot på SCOR Sweden Re Customer Portal som är beskrivet ovan. SCOR Sweden Re förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av kontoinnehavarens konto eller vidta andra åtgärder pga. kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda SCOR Sweden Re Customer Portals renommé och tillförlitlighet.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas för att kunna utföra ett åtagande för kund. Personuppgifter behålls endast så länge som dessa behövs för SCOR Sweden Re att utföra ett åtagande, när dessa personuppgifter inte längre behövs raderas eller avidentifieras dessa utan någon möjlighet att kunna återskapa. Kontoinnehavaren samtycker att SCOR Sweden Re behandlar de personuppgifter som krävs för att inneha ett konto samtidigt som ett konto skapas. SCOR Sweden Re är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som tillhandahålls för att skapa ett konto på SCOR Sweden Re Customer Portal.

Integritetspolicy

För oss på SCOR Sweden Re är skydd för våra kunders personliga integritet viktigt. Vi upprätthåller detta genom att behandla alla personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av SCOR Sweden Re, eller av någon annan för SCOR Sweden Re:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dessa uppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.